Biografi

 

Erik Rosenius, bas, tog examen från Operahögskolan i Stockholm våren 2017 och har sedan 2014 även en kandidatexamen i klassisk sång från Kungl. Musikhögskolan. Under det senaste året har han sjungit på Kungliga Operan i Stockholm i R. Strauss - Salome och J. Ramström - Den långa, långa resan. De senaste somrarna har han medverkat i olika operauppsättningar på Läckö Slott, Lidköping och 2017 gjorde han en konsertturné med årets Jenny Lind-stipendiat. Erik är en frekvent anlitad oratoriesångare occh har under de senaste åren mottagit Kungliga Musikaliska Akademinens stipendium och Frimurarordens stipendium m.fl. Sedan 2016 är han del av agenturen Stellis Polaris Management.

Erik började sin sångarbana i Stockholms Gosskör vid 8 års ålder, och studerade sedan vid Adolf Fredriks Musikklasser, där han bl.a. medverkade i barnkören vid Kungliga Operans uppsättning av Tosca (2004). 2008 mottog han Adolf Fredriks Musikklassers Sångstipendium, innan han började studera på Yrkesmusikerlinjen vid Södra Latins Gymnasium. På gymnasiet studerade Erik solosång för Ove Petterson. Senare studerade han privat för operasångaren och basen Lennart Forsén under några år.

2011 inleddes studierna på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där Erik sjöng för Eva Larsson-Myrsten, lektor i klassisk sång. I musikhögskolans regi producerades många konserter och där gavs många möjligheter till samarbeten med externa institutioner. Under 2013 var Erik solist i ett projekt med nyskriven kortopera på Norrlandsoperan, och senare samma år i ett projekt med delar av Svenska Kammarorkestern. Som avslutning på studierna vid musikhögskolan producerade Erik sin egen examenskonsert den 22 april 2014.

Mellan 2014 och 2017 studerade han för sångpedagogen Robert Hyman vid Operahögskolan i Stockholm där han fick möjlighet att sjunga stora delar av följande roller: Colline i G. Puccini - La Bohéme, Don Magnifico i G. Rossini - La Cenerentola, Falstaff i O. Nicolai - Die lustigen Wiber von Windsor, Osmin i W. A. Mozart - Die Entführung aus dem Serail, Attila i G. Verdi - Attila, Sarastro i W. A.Mozart - Die Zauberflöte, Don Alfonso i W. A. Mozart - Così fan tutte. Under sitt sista år på skolan gjorde Erik praktik i rollen som Fünfter Jude i R. Strauss – Salome på Kungliga Operan och sjöng rollen Superintendent Budd i B. Britten - Albert Herring som examensproduktion, våren 2017.

Sommaren 2017 gjorde Erik en Sverige-turné med årets Jenny Lind-stipendiat, Ylva Stenberg och pianisten Allan Timofeitchik. Tidigare somrar har Erik medverkat i uppsättningar på Läckö Slott, Lidköping: D. Fjellström - Det går an (2016) och H. Berlioz - Beatrice och Benedict (2015).

Erik har mottagit Kungl. Musikaliska Akademiens sångstipendium (2010), lokala stipendium (2012) och nationella stipendium (2016). Erik har även tagit emot Kungl. Musikhögskolans stipendium (2013), Anders Sandrews stipendium (2015), Gillis Bratt-stipendiet (2015) samt Frimurarordens stipendium (2016).