Erik Rosenius - Bas

 

 

Erik Rosenius - Bas

 

Erik studerar för närvarande vid Operhögskolan i Stockholm och har sedan våren 2014 en kandidatexamen i klassisk sång från Kungl. Musikhögskolan. Med bakgrund i körverksamheten är Erik verksam som solist inom operafacket, romanskonsten och den kyrkliga repertoaren.