Erik Rosenius - Bas

 

 

Erik Rosenius - Bas

 

Erik tog examen från Operahögskolan i Stockholm våren 2017 och har sedan 2014 även en kandidatexamen i klassisk sång från Kungl. Musikhögskolan. Med bakgrund i körverksamheten är Erik verksam som solist inom operafacket, romanskonsten och den kyrkliga repertoaren.